Velkommen til eDialog

Pålogging skjer via ID-porten. Løsningen krever minimum sikkerhetsnivå 3 i ID-porten. Dette betyr at du man bruke valgene MinID, BankID, Buypass og Commfides. Det er du som person som er registrert som eDialog-bruker, ikke organisasjonen. Delegering kan derfor kun skje ved at en annen person (enn deg) gis tilgang til den aktuelle saken. UDI er klar over behovet for en bedre delegeringsløsning.

Etter pålogging i ID-porten vil du bli returnert tilbake til eDialog. Informasjon om hvem du er pålogget som i ID-porten vil følge så lenge du er aktiv i eDialog. Hvis du er inaktiv over en tid, eller glemmer å logge ut av eDialog, vil automatisk avlogging skjer etter ID-portens regler.

Lukk

eDialog er en løsning du som er advokat bruker for å utveksle dokumenter med utlendingsforvaltningen.

Du må registrere deg før du kan logge inn første gang. Etter at du har registrert deg, kan du selv gi tilgangen videre til andre på advokatkontoret.