Velkommen til eDialog

Du må logge inn via ID-porten. Du kan logge inn med MinID, BankID, BankID på mobil, Buypass, Buypass på mobil, samt Commfides.

Hvis du ikke foretar deg noe i løsningen, blir du etter hvert logget ut.

Lukk

eDialog er en løsning du som er advokat bruker for å utveksle dokumenter med utlendingsforvaltningen.

Du må registrere deg som bruker før du kan logge inn første gang. Etter at du har registrert deg, kan du selv gi tilgangen videre til andre på advokatkontoret.